MYSL JE REÁLNÁ SÍLA

každá myšlenka je tvůrčí energií a jako taková je nezničitelná,

stejně jako hmota či jakákoliv energie,

což plyne ze zákona o zachování hmoty a energie.

Je možno ji přeměnit, ne však zničit.

Vyšleme-li myšlenku nebo cit určité síly a zabarvení

(cit je ještě silnější než myšlenka),

nikdy nemůžeme její vliv neutralizovat jinak, než myšlenkou

opačného zabarvení a stejné síly.

KARMICKÝ ZÁKON odplaty není nic jiného než princip

akce a rekce. Naše karma je reakcí na naše myšlenky a skutky,

reakcí naprosto automatickou.

 

 

KARMA.

Mnoho lidí při postižení zlem naříká, že nikdy nikomu neublížili a ani je nenapadne, že třeba nevědomky denně

v myšlenkách ubližují druhým zejména city nenávisti, závisti apod. Reakce je neúprosná a nezničitelná.

Proti zlé reakci je možné se obrnit  dobrými myšlenkami,

tedy silou opačnou.

Není rozhodující, myslíme-li ve zlu vědomě či nevědomě.

Chová-li někdo vůči nám nenávist, uškodíme sami sobě,

budem-li ji opětovat, neboť svoji  mysl naladíme na zlo a tak

nutně přijmeme nenávist na nás vyslanou i zpětný odraz

nenávisti naší.  Navíc, protože stejné přitahuje stejné, můžeme z prostoru přimout i nenávistné myšlenky, které nebyly určeny nám.Proto nejlepší obranou proti zlu je dobro. Vyšleme-li proti našemu nepříteli myšlenku dobra, vrátí se k nám naše

dobro zpět a bude-li dostatčně silná, může se stát, že učiní

z nepřítele přítele, protože v každém člověku je Boží jiskra

dobroty, která se tak probudí.

SKLÁDÁNÍ SIL Z MECHANIKY.

Myšlenka je mocná síla a působením více sil jedním směrem

se sečítá, síly působící opačným směrem se odečítají a ruší ve

svém účinku.

Proto dbejme, abychom  nerušili sami sobě výsledek svého snažení myšlenkami třeba i bezděčnými, které by vyjadřovaly opak úsilí. To se hlavně dějě pochybnostmi o zdaru našeho

snažení. Obtěžují-li nás takové myšlenky  a nemůžeme-li se jich zbavit, pak prostě začněme odříkávat mantru nebo motlitbu.

MYŠLENKY JSOU REÁLNÉ SÍLY nadřazené hmotě

a určují dění ve hmotné oblasti.

MYŠLENKA MĚNÍ HMOTU.

Vhodným usměrněním a vysíláním myšlenek můžeme dosá-

hnout čehokoliv. Je jen nutné pečlivě se řídit zákony.

 

PRAXE> vyberte si myšlenku, která odpovídá cíli, který

chcete dosáhnout. Tuto myšlenku formulujte jasně a krátce,

raději více obecně. Ve formulaci se vyhněte všemu negativnímu. Formulku opakujte s veškerou silou vůle,

s veškerou pozorností a s vírou, že tomu tak je.

Napřiklad „jsem zdráv“ a musím pocítit v těle svěžest

a zdraví.

Výsledek bude záležet na délce doby, kterou denně cvičení

věnujete, na rozsahu choroby, na intenzitě koncentrace

a na víře.

Budete-li mechanicky opakovat „jsem zdráv, jsem zdráv“

 jako papoušek a přitom si budete říkat „to jsem zvědat,

 jestli to pomůže“, nebo dokonce nebudete věřit v účinek, pak nemůžete očekávat příliš mnoho, což je zřejmé ze zákonů  myšlení. Věříte-li, že se uzdravíte, vytváříte sílu, která vás svým působením v těle uzdraví. Myšlenkou na zdraví se naladíte na myšlenkové proudy zdraví a tím ještě posílíte své úsilí. Myšlenkou na nemoc a nevírou si ubližujete.

 Marie Ria Rychlíková