Celý svět se obrací k přírodním cestám, bylinám, ájurvédě, čínské medicíně, biopotravinám.

Kdo chce skutečně efektivně pro sebe začít něco dělat, dříve nebo později najde pránájámu,

vědomé, řízené dýchání, ovládání životní energie v dechu, prány.

Kdo ji poznal blíže, je fascinován její silou a jejími možnostmi co dokáže pro duševní i fyzické zdraví.

Jak je to možné, žádné léky, žádné byliny a vyléčí.

Je to nejsilnější „pilulka“ a je úplně zadarmo.

Aby byla skutečně účinná a pomáhala, má několik podmínek:

-vůli a chuť pro sebe něco dělat,

-víru a důvěru, ne pochybnosti,

-pokoru a respekt.

To znamená nepochybovat, nerozebírat pro a proti, ale s pokorou přijmout co nabízí.

Neřešit prostor (cvičit můžeme všude i na záchodě), hlavně musíme být v klidu, samy se sebou. To neplatí jen pro chvíle, kdy se zabýváme pránájámou, ale pro každodenní život, nenechat se vším rozhodit. Vše bude i bez našich starostí a plné hlavy tak, jak má být.

Bude to dobré.

Rozhodně tak, jak si kdo zaslouží (zákon karmy).

Co je to prána?

Je to životní energie. Je po celém těle i v tom nejmenším, nejjemnějším prostoru, který známe, jako je buňka. I v jejím prostoru je prán, který buňku udržuje na živu.

Když není prána, buňka není živá. Prána je život. Rozhodně to není jenom kyslík.

Prán je starodávný pojen, který zahrnuje nejen kyslík. Zahrnuje veškeré úmysly života, veškeré karmy, emoce, smysl života.

Prán je skrytý vlastník v těle, o kterém provozovatel moc neví.

Jóga učí, jak pránu ovládnout a jak rozvíjet její hlubší síly. Jogín se učí plout na vlnách prány, aby mohl prožívat blažené stavy přímo ve svém vědomí.

V okamžiku, kdy se člověk naučí pránu ovládat, nepotřebuje vnější podněty k vlastní radosti.

Získá moc nad myslí i smysly.

Stejně pránické síly může použít k léčení a to je záležitost ájurvédy, i když jógu a ájurvédu nelze oddělit. Patří k sobě. To, co bude kdo z pránájámy cvičit by měl rozhodnout vždy ájurvédář.

Ne jogín. Ten do člověka nevidí. Pránájáma může být i nebezpečná. Dokáže uzdravit i zabít.

Každý má jiný problém. Někdo potřebuje uklidnit, srovnat hlavu, jiný má špatná játra.

Když víme co chceme, tak je to jako lékárna, kde vybereme přesně co potřebujeme.

PRÁNA

Podle Véd odpovídá prána v lidském těle slunci ve vnějším prostoru, Stejně jako slunce ovládá vnější svět i čas, tak prána obíhá soustavou tělesných a duševních kanálů.

Klíč k tomu jaký máme život i případnou cestu za hranici času tkví v tom, zda dokážeme

ovládat svou vlastní pránu.

Aniž si to uvědomujeme, hlavní činností nás všech je celoživotní honba za pránou.

Lidské prožívání se děje pouze prostřednictvím prány. Potěšení, které vnímáme při jídle, v sexu, u filmu v kině, nebo jakékoliv jiné činnosti smyslových a motorických orgánů je všechno zprostředkováno právě pránou. Protože však svou pránu neovládáme, dokážeme vytvářet prožitky pouze na základě vnějších faktorů, které zůstávají omezené a v konečném důsledku nás vyčerpávají.

PŘICHÁZÍ EMOCE – PŘICHÁZÍ NEMOCE. Zamyslete se nad tím, než si pustíte třeba televizi.

Trocha anatomie

ŠRÓTY – pro ájurvédu

NÁDÍ – pro jógu

TEPNY, ŽÍLY, NERVY, STŘEVA, VEJCOVODY, CÉVY, TKÁNĚ, SVALY, ŠLACHY,VAZY,

KLOUBY, PODKOŽNÍ PROSTOR, ŽLUČOVODY, JÍCEN, PRUDUŠKY, LYMFATICKÉ

ŽLÁZY… – pro anatomii

Jsou to kanály,kanálky, trubky, roury, vodiče, dopravní cesta, kudy něco teče, vede.

ZNEČISTĚNÍ

tyto cesty, šróty, nádí, vodiče, máme ucpané. Máme ucpaný i mezibuněčný prostor.

Celé tělo je ucpané.

Dokonce i důvěra je ucpaná. Není průchodnost.

Respekt je ucpaný – nemáme ho.

Vděčnost je ucpaná, víra, spánek – špatně spíme.

Nejen tělo a tkáně jsou ucpané, ale i hlava, povaha, emoce.

Růstem ega jsou ucpané kanály vědomosti. Jakmile vyroste ego, mizí vědomost a roste pýcha.

Proto se védické vědění v tradiční Indii dochovalo, z úcty k původním zdrojům. U nás, vědění našich předků, jejich znalosti, zkušenosti, tradice jsme vyhodili na smetiště. A bude to ještě horší díky pokrokům vědy a genetického inženýrství.

Jsme z toho úplně zhrouceni. Máme spoustu nemocí, které nemají řešení.

Do toho chceme práktikovat pránájámu. Nejdříve se musíme pročistit, zprůchodnit.

ČIŠTĚNÍ:

Může být

tzv. S úctou, „SAMÁN“, perfektní detoxikace pomocí pránájámy,

s vírou, pokorou, respektem a nebo

tzv, „bez úcty“ NIRMÁN, mechanicky.

CO JE POTŘEBA K PRÁNÁJÁMĚ:

V první řadě být naprosto klidný, přirozený. Bez jakýchkoliv tlaků, pozvolna.

Časový pres, prostorový pres, myšlenkový pres, pres inteligence, pres důvěry, netrpělivost –

– to jsou věci, které mohou vést ničivým směrem.

Nesmíme mít úmysly – chci být zdravý, tak musím dělat to a tohle… mysl musí být klidná.

Důležitá je víra. Když nemáme základ, tak něco děláme kvůli tomu, že nám to někdo poradil.

Když to máme zadarmo (neplatíme léky), tak možná SRDHA – VÍRA ani nevznikne.

Musíte si to sami sobě vysvětlit, aby vznikla důvěra. Je nutné, aby byla čistá mysl.

Trpělivost, výdrž. Jak vzniká netrpělivost? Z očekávání. Pokud je porušená mysl,

člověk se stále ptá, kdy už to bude? Kdy už budu zdravý, jak to, že to ještě není?

Není tolerance, nebude to fungovat.

RUŠIVÉ MYŠLENKY

nechame je přijít, nezabývat se jimi, nechat je odplout. Můžeme se také soustředit na barvy.

Kouřová, modrá, moře, nebe, mořská hlubina.

Barva měsíce, nebe při úplňku, noční obloha.

Dýcháme-li levou nosní dírkou, IDA, která je jemná, ochlazující, představujeme si měsíční oblohu.

Dýcháme-li pravou nosní dírkou PINGALOU, oteplující, představujeme si východ nebo západ slunce, kdy neí tak intenzivní. Pingala je horká, stimulující.

DECHOVÁ CVIČENÍ

nejsou jen pro plíce, jsou pro kompletní metabolismus, pro všechny orgány.

Jsou také pro ty, kteří se cítí nevyváženě. Díky Ida a Pingala (zahříváme, ochlazujeme),

se dostáváme do rovnováhy, (pomoc např. při horečce).

Dýchání je důležitější než jakýkoliv pitný nebo stravovací režim. Je nad všechny režimy.

Není to omyl, když řekneme, že dýchání vyléčí úplně všechno. Nebude to hned, jako když polknete pilulku, nebo dostnete injekci. Stejně nevyroste hned květina, když zalejete semínko.

Dýcháním měníme disharmonie. Je nutné brát dýchání jako výživu, jako rozvoz prány ke všem buňkám. Pránájáma je aktivní léčba, ájurvéda, bylinná léčba je pasivní léčba.

IDA A PINGALA

Naše nemoci jsou kvůli tomu, že máme anabolické a katabolické procesy nevyvážené.

Ida a pingala (levá a prává nosní dírka),řídí v těle anabolické a katabolické procesy tak, aby byly vyvážené.

IDA- dýcháme-li levou nosní dírkou, automaticky dýcháme do hrudníku

PINGALA- prává. Ucpeme levou a automaticky dýcháme do břicha.

Hrudník je sídlo VÁJU, pránu přenáší do celého těla, to znamená vč.břicha, kde se spojí s ohněm.

Břicho je sídlo AGNI (ohně), přenáší pránu a oheň dolů, do pánevní oblasti až ke konečníku.

Dýchání levou nebo pravou nosní dírkou ovlivňuje i mozkové hemisféry (pravou a levou).

Příklad: když boxer dostane ránu do nosu a přepážka je pak natrvalo křivá, má to velké následky, neboť může zrušit jednu cestu, čímž vzniknou v těle chronické nemoci. Tělo začně být nevyvážené, je silně anabolické nebo katabolické. Když běží pouze katabolický proces, taje tělo zánětlivé.

Při anabolickém se vytváří áma – toxiny.

Aby se dodržela pravidla, existence má formu idy a pingaly. Během dne i noci se obě dírky střídají a my se i ve spánku otáčíme na levý nebo pravý bok. Když ležíme na levém boku, dýcháme pingalou, teplejší, na pravém boku idou, ochlazující.

Prána jako dech.

Vždy dýcháme. Když jsme spokojeni, rozčileni, šťastní, nešťastní, spíme, nespíme..

Prána je vždycky. Aby došlo k pránájámě, musíme „vyndat baterky z hodinek“ – stav mysli.

Dech a jeho hloubka i rychlost se mění podle myšlenek, zátěže, rozčilení, spánku, snu.

Jsou tři druhy normálního dechu : podklíčkový, hrudní, břišní.

Podklíčkový dech : Adhja švás- horní dech

Když se při nádechu zvedá klíční kost znamená, že se dýchá v horních komorách plic.

Tzv.povrchní dech, který potřebujeme, ale nestačí pro celkový metabolismus. Pokud někdo takto dýchá, nelze okysličit celé tělo. Obvykle mají lidé zánětlivá onemocnění v oblasti bránice (spodní část plic, srdce, játra, žadludek, slezina, slinivka) a v krajních případech se může rozšíři zánět do celého těla. Tato varianta dechu se snadno pozná.

Při takovémto dýchání se hrudník zvedá šikmo vzhůru.

Hrudní dech : Madhjam švás (sanskrt)

Dýcháme přes žebra. Mezi žebry je sval a když se mezižeberní svaly stahují, je to pohyb zezadu, od páteře dopředu.

Když začneme nadechovat v hrudníku, tak se nafukujeme jako žába. Když se používá žeberní svalstvo, tak se hrudník zvedne ze všech stran, nádechem se zvětší, výdechem stáhne.

Břišní dech : Adham švás

Není poznat na ramenou ani na hrudníku. Bránici spustíme dolů, pupek se vysune dopředu.

Když se podíváte na obrázek plic, tak uvidíte, jak mají na jedné straně dvě a na druhé straně tři „komůrky, laloky.

Pokud člověk dýchá pouze v horním laloku, tak to nestačí.

Plíce mají pět laloků, většinou používáme jen dva a tím pádem jed v těle nedostatek prány.

To zároveň znamená deficit agni – ohně, tím i deficit přeměny, obnovy tkání, oživování těla.

Tělo je polofunkční.

Dýchání – souhrn:

Jsou tři druhy normálního dechu. Když je člověk hodně zaneprázdněn hlavou, tak dýchá povrchně, jen nahoru. To automaticky znamená, že vůbec nejde pulz do 5. laloku, samozřejmě nefungují správně játra, není tvorba agni-ohně, člověk jde do do háje, jak by řekl Góvindží.

Protože hlava je zaneprázdněná ! Něco se intenzivně řeší od rána do večera a když bychom měli odpočívat, tak to pořád převalujeme v hlavě a tělo strádá. Takový je proces, taková je skutečnost. 5.lalok, játra, agni, přeměna upadají a tělo se stává košem odpadu.

A vnikaji nemoci.

To je příklad, jak psychika funguje na hmotné úrovni.

Není to tak, že když například žárlíme, budeme mít tu a tu nemoc a když něco jiného, tak jinou. Ale kdykoliv není hlava volná, stahují se laloky plic, stávají se dysfunkční.

Když dýcháme kombinací všech tří variant zapojujeme i pátý plicní lalok.

Hlavní jeho funkcí jsou játra. Jsou na něj přímo nalepená.

Pokud funguje pátý lalok, fungují játra, tím pádem fungují všechny agni (ohně přeměny).

A člověk je zdravý.

Důležité je, aby dech přicházel do břicha, břišní dech, ale také můžeme říkat, že startujeme játra. Jakákoliv choroba je problém agni. Problém hormonů, enzymů, endokrimní soustavy, hlavy. Všechno to na hmotné úrovni komponují játra. Když správně fungují, funguje je i agni a tím pádem i všechny tělesné tkáně (7).

ÚPLNÝ DECH :

nadechujeme postupně všechny laloky. Vrchní-prostřední-spodní. Pokračuje postupný výdech.

Když to uděláme 3x za sebou, máme dostatek dechu.

Můžeme vyzkoušet zpěvem slabiky ÓM, který vyžaduje naplnění. Výdechem se úplně vyprázdníme, dochází k detoxikaci.

Sed v příjemné poloze, páteř dokonale protažená, cítíme rovnou plochu zad, trochu vytáhneme krk.

Vydechneme, zhluboka nadechneme a zpíváme ÓM, plně, celým tělem, na nikoho nečekáme, každý ve svém rytmu.

Některé jógové techniky, nebo hráči na flétnu praktikují opačný postup při dýchání.

ANULOM VILÓM: nádech a výdech, réčak a púrak-sakskrt

P o m a l ý a vědomý dech. Anulom znamená dovnitř a vilóm ven.

Plný nádech a to co největší, hrudní koš se roztáhne dopředu i dozadu a bránice se vtlačí do břicha.

Břicho se vystrčí a tím pádem vznikne veliký prostor v hrudním koši.

1. sedneme si s rovnými zády, rovnou bederní páteří

2. zavřeme oči a sledujeme dech

3. dýcháme do hrudníku 5-10 dechů

4. dýcháme do břicha 5-10 dechů

5. dýcháme do hrudníku i do břicha

Nádech je záležitostí schopnosti hrudního koše, výdech je záležitostí plic.Pokud člověk dýchá

celým košem, působí dech až ke kostrči. Ti, kteří dýchají klasickým dechem, jenom hrudním košem, bez pohybu bránice, tak jejich střeva nemají žádné pohyby, nemohou dobře fungovat ani vaječníky. Funkčnost trupu záleží na dýchání. Nádech vytlačí i šťávy do tlustého střeva a močového měchýře. Je tam posun. Při výdechu se břicho stáhne, bránice jde nahoru, hrudník se stáhne, zmenší se prostor, smrsknou se plíce a vyprázdní dech. Když je perfektní stav plic, tak pomě nádechu a výdechu je 1:4. Ale my nemáme mnohdy ani 1:1. Nádech a výdech je rychlý. Výdech má být vždy pomalý, vždy delší než nádech.

ANULÓM VILÓM jsou dlouhé nádechy a ještě delší výdechy.

Ale začíná se vždy výdechem. Výdech ukáže, kam se má prána doplnit a také řekne, kolik se máme nadechnout.

NÁDÍ ŠÓDHAN (nádí je trubka, šodhan je čištění)

Má několik kombinací – jenom levou nosní dírkou,

– jenom pravou,

– pravou-levou, levou pravou

Spousta lidí se cvičením nádí šódhany zbavila problémů s vysokým krevním tlakem, zahuštěním krve i dalších oběhových problémů, třeba křečových žil, a zbavila je léků.

Nádí šódhana je úžasná technika, která naše tělo vyladí, zejména oběhový systém, kterému přinese gigantickou pomoc. Oběhový, znamená v tomto případě kompletní. Když není ida a pingala vyvážená není ani endokrinní soustava vyvážená a tím pádem hormonální problémy jsou jisté. Vznikají metabolické problémy, problémy při tvorbě tkání, disfunkce orgánů. Kde mají všechny tyto problémy kořen ? V nevyváženosti idy a pingaly. Stejně tak řešení máme i idě a pingale. Provází nás až k poslednímu pupínku na těle. Z hlediska ájurvédy to znamená vnímání jen krátkého úseku mezi nosní dírkou a středem obočí. Nám postačí nosohltan, na něm leží mozek. Nemusíme se zabývat čakrami, ájurvéda využívá k léčení endokrinní soustavy nádí šódhanu. U lidí se srdeční chorobou můžeme pozorovat problémy s dýcháním některou dutinou.

Dvě nosní dírky a taková věda. Proč nemá člověk jen jednu , když jsou po kratičké cestě zase propojené. Je to veliká věda hmotně neprokazatelná, ale dá se velice dobře cítit a dá se s ní pracovat. Je to neviditelná energie v těle.

Jak provádíme nádí šódhanu:

Je to vědomý proces, není to přirozené. K maximálnímu užitku se doporučuje zvednout ruku tak, aby byl loket výš než rameno a uzavřít pravou dutinu. Když je ruka jen tak u těla, není dech tak plný.

Zavřít palcem pravou nosní dírku. Dech prochází pouze levou. Je dobré, když dýchá celé tělo. Dýcháte jen jednou nosní dírkou, zásobujete jen jednu momentálně dominující hemisféru, druhá bude vypnuta. Dýcháním levou nosní dírkou aktivujeme levou hemisféru a naopak.

Oči nejlépe zavřené, ale jakoby s pohledem dopředu, ne sklopené. Můžeme použít speciální mudru prstů, ale není to důležité. Nejde o formu. Jde o účinek. Nedá se praktikovat vleže, ale například u nemocných lidí je to možné, jde jen o to, že účinek bývá slabší.

Jak dlouho ? Ájurvéda říká, musíme se přizpůsobit svým možnostem a postupně čas prodlužovat.

Nádí šódhana se soustředí na psychiku, hlavně na nervová nádí (vodiče).

Pro lidi, kteří mají neurologické problémy, je nádí šódhana blahodárná. Působí na jemné nervy, které dodnes vědci a lékaři nenašli. Na jemné cévy, které ovládají i srdce. U lidí trpících srdečními chorobami dochází ke svěžesti po dvaceti až třiceti minutách provádění nádí šódhany. Cítí se bez problémů, jako po operaci. Pránájáma patřívala mezi tajné techniky.